OBVESTILO: Časovni zamik servisnih storitev. Preberi več

Suunto SPARTAN še močnejši

Suunto SPARTAN še močnejši

Suunto v svoji predanosti, da uporabnikom zagotavlja najboljše možne rešitve, svoje modele ur vseskozi posodablja z novimi programskimi rešitvami.

Tako je bilo skozi vse mesece od septembra 2016 in prva dva meseca letošnjega leta. Včeraj na dan 1.3.2017 pa je za svoj premierni model Suunto Spartan (vanj sodita Ultra in Sport) izdal obsežnejši paket posodobitev, ki si jih bomo ogledali v nadaljevanju.

1.MAREC prinaša posodobitve na področju: VADBENIH NAČINOV, GRAFOV za merjenje SRČNEGA UTRIPA, VIŠINE in HITROSTI, ter POI (točke interesa) NAVIGACIJE.

Dodatne možnosti prilagoditve vadbenih načinov zajemajo:
- možnost izkoristka do 7 polj na posamezen zaslon
- nove prilagoditve na voljo za (10s power, 30s power)
- plavanje v bazenu: od zdaj dalje nastavljaj dolžino bazena

Dodani grafi v privzetih vadbenih načinih (aktivnost in povzetek), za sledeče sklope: hitrost, srčni utrip in višina.

Prepoznavanje in shranjevanje točk interesa v načinu navigacije (dodajanje točk interesa v vadbi, še v fazi razvoja).

Nova grafika za prikaz in sinhronizacijo POD-ov v vadbenem načinu.
Avtomatska kalibracija za nožno enoto POD

Nove funkcije ure, ko le ta ni v vadbenem načinu:
- dodani aktivni in presnovni viri energije, ki prikazujejo porabo energije iz vadb in štetja korakov
- dodana dnevna celotna poraba kalorij k obstoječim kalorijam porabljenim v načinu vadbe
- tedenski povzetek + dnevno povprečje energijske porabe

Izboljšave/Popravki:
- bolj natančno merjenje srčnega utripa
- prikaz praznih poljih v vadbenem načinu
- zamrznitev prikaza višine, ko je ura v mirovanju
- najbolj konsistentno HR merjenje (občutno zmanjšanje primerov izpada le-tega)
- možnost svetlih ozadij v vadbenih načinih
- precej lažji dostop/aktivacija funkcije “airplane mode”